Inici > 

ANUNCI SOBRE LA LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE BAR SOCIAL I DE PISTES DE PADEL

Data de l'anunci  08-11-19  -  

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2019, va acordar aprovar el plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques per les quals s’ha de regir la concessió administrativa del servei de bar social i de pistes de pistes de pàdel pel període comprès entre el dia 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2022, i disposar la seva exposició durant el termini de 20 dies a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè puguin presentar-se les reclamacions i les al·legacions que s’estimin pertinents.

 

En el termini d’exposició del Plec de clàusules es podrà presentar la Proposició per prendre part en el concurs de la concessió del servei de bar social i de pistes de pistes de pàdel .

Documents relacionats

(pdf, 418 kb)
(pdf, 101 kb)
Data de publicació oficial: 08/11/2019 - 09:25h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:25  |  08-11-19
  • Recomana el contingut