Urbanisme

- PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Núm. expedient: 2007 / 030112 / B
Competència: Generalitat de Catalunya
Data aprovació: 31/10/2012
Data publicació: 02/05/2013
Publicacions butlletins oficials: DOGC 6367 02/05/2013

Veure la documentació en el web del registre de planejament urbanistic de Catalunya (enllaç extern)
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:38  |  21-11-13
  • Recomana el contingut