Activitats autoritzades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Dimarts, 7 de març de 2023 a les 09:00

El dia 15 de març comença el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

Només seran permeses aquelles activitats autoritzades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les condicions per  realitzar les cremes autoritzades sota la modalitat de cremes col.lectives de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles de petites explotacions agràries són:

  • Condicions de suspensió.

L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior. També es suspendrà si es preveu perill molt alt o extrem en el mapa diari de perill d’incendi forestal.

L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior 10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les fulles) l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala Beaufort ).

  • Condicions específiques.

No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2 motxilles extintores) a peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres.

L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització. En cap cas, no es pot cremar ni els dies festius oficials, ni diumenges ni dissabte sant.

El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3’5 metres al voltant del foc.

S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera l’altra, no simultàniament.

Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada.

Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema.

Aquesta autorització només es vàlida per a residus vegetals originats en petites explotacions agràries que estan dispensades de la regulació de la llei de residus. Aquesta autorització no és vàlida per altres tipus de residus vegetals com són els de tipus domèstic, de jardineria o del sector serveis que han de ser recollits i tractats d'acord amb dita llei. Tampoc és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, focs d'esbarjo, ni per a l'eliminació de restes procedents d'arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.).

Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

S'ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.

El lloc de l'activitat es deixarà net de brossa i deixalles.

L'autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l'activitat.

Abans d'iniciar l'activitat, cal consultar els webs del Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural i del Departament d'Interior per conèixer si ha estat suspesa, bé per activació del nivell del Pla Alfa, bé perquè les condicions de perill així ho aconsellen, bé per la presència de perill molt alt o extrem en el mapa de perill, o per l'adopció de mesures extraordinàries en aplicació de l'article 18 del Decret 64/1995. El Pla Alfa s'actualitza cada dia a les 00:00h i a les 09:30h hora oficial.

La consulta del nivell del Pla Alfa i del mapa de perill existent a la zona es pot fer mitjançant les adreces web:
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa /
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill
mitjançant el telèfon de l'ajuntament 972864973o el telèfon d'atenció ciutadana (012).

Darrera actualització: 07.03.2023 | 09:32