Impostos

Gestió dels vostres impostos


L'Ajuntament és l'encarregat de recaptar els tributs del nostre municipi.

Qualsevol consulta sobre l'estat dels vostres impostos la podeu fer directament a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Els impostos municipals es podran fer efectius de les següents maneres:

  • A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
  • Mitjançant transferència bancària al número de compte corrent:
    • Titular: Ajuntament de Fogars de la Selva
    • Entitat: Caixa d'Estalvis i Pensions "la Caixa"
    • Compte corrent número: IBAN ES21 2100 0171 5002 0000 3587
Darrera actualització: 5.01.2024 | 11:32
Darrera actualització: 5.01.2024 | 11:32