Ajuda Econòmica

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 00:00

Ajuda econòmica dirigida als titulars dels establiments afectats per les restriccions d’obertura al públic de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, equivalent al segon i tercer trimestre de 2020 de la tarifa de l’aigua de l’establiment i a la meitat del rebut d’escombraries comercials del 2020.

La Junta de Govern Local, de 30 d’octubre de 2020, va acordar aprovar una ajuda econòmica dirigida als titulars dels establiments afectats per la suspensió d’obertura al públic com a conseqüència de les Resolucions SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i  SLT/2700/2020, de 29 d'octubre,  equivalent al segon i tercer trimestre de la tarifa de l’aigua de l’establiment i a meitat del rebut d’escombraries comercials.

Els titulars dels establiments podran sol·licitar l’ajuda durant el termini comprès entre el dia 2 al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos, mitjançant la presentació d’una instància a l’Ajuntament, acompanyada dels justificants de pagament de la taxa de les escombraries comercials de 2020 i de la tarifa de l’aigua de l’establiment del segon i tercer trimestre de 2020.

Les ajudes es resoldran per rigorós ordre d’entrada fins a exhaurir la partida que s’hi ha destinat, de 2.000 euros.

Les sol·licituds es resoldran a la propera Junta de Govern Local.

Darrera actualització: 06.11.2020 | 13:01