Anunci d'Informació Pública: Restauració Geomorfològica i Millora dels Hàbitats de l'Espai Fluvial

Dijous, 4 d’abril de 2024

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) obre un període d'exposició pública per al projecte de restauració geomorfològica i millora dels hàbitats de l’aiguabarreig entre la riera de Santa Coloma i el riu Tordera. El projecte es troba disponible per a revisió i presentació de reclamacions durant un termini de trenta dies hàbils després de la publicació en el DOGC.

Llocs per consultar el projecte:

Presentació d'Al·legacions:

Els afectats poden presentar escrits d'al·legacions sobre el traçat i característiques del projecte, dins del termini indicat i seguint l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Llista de Béns i Drets Afectats:

Es publica una llista específica dels béns i drets que són considerats per a l'expropiació necessària. Les persones interessades poden formular al·legacions per corregir possibles errors o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació.

Responsabilitat i Finalitat:

El tractament del projecte, incloent l'aprovació, expropiacions i gestió del patrimoni, és responsabilitat de l'Àrea d'Execució d'Actuacions i Divisió de Recursos de l'ACA. La finalitat és informar el públic, gestionar l'aprovació del projecte i executar les obres hidràuliques.

Protecció de Dades Personals:

S'informa sobre el tractament de dades personals segons la legislació vigent. Les persones interessades poden exercir els seus drets sobre les seves dades dirigint-se a l'ACA.

Número i data de DOGC: Núm. 9132 - 28.3.2024

Per més informació:

Consulteu el lloc web de l'ACA o contacteu amb l'Agència per aclariments addicionals.

Darrera actualització: 4.04.2024 | 09:48