Brot de la Síndrome de la Llebre Bruna

Dimarts, 25 de gener de 2022 a les 00:00

Des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ens informen que la demarcació de Girona ha estat la més afectada amb aquesta síndrome amb un total de 10 casos, juntament amb 2 casos d’hemorràgica vírica durant aquest passat any 2021.

 

Per tant, és convenient seguir una sèrie de recomanacions. No es tracta d’una situació alarmant però sí delicada, donat que afecta una de les nostres espècies emblemàtiques de la caça menor, la llebre comuna (Lepus europaeus).

En primer lloc, és important destacar que aquesta malaltia NO ÉS UNA ZOONOSI, per la qual cosa NO es transmet a les persones.

RECOMANACIONS A SEGUIR:

 • NO realitzeu ni translocacions, ni repoblacions de llebre procedent de zones on hi hagi hagut casos de malaltia.
 • Si bé no fer translocacions ni repoblacions segurament és el més recomanable, en cas de fer-les cal:
  • Disposar de tota la documentació sanitària necessària que acrediti que les llebres han passat control sanitari i estan sanes.
  • Fer les repoblacions demanant l’OBLIGATÒRIA AUTORITZACIÓ a la Secció d’Activitats cinegètiques i Pesca Continental (en endavant SACPC), aportant tota la documentació que disposeu al respecte. Això permetrà fer les comprovacions necessàries que garantiran que el risc de contagi de la malaltia és mínim.

INSTRUCCIONS EN CAS DE TROBAR UNA LLEBRE MORTA O MALALTA:

 • En cas de trobar una llebre malalta o que es sospita que està malalta, cal trucar al telèfon del Cos d’Agents Rurals 93 561 70 00, IMMEDIATAMENT, per tal de gestionar la recollida del cadàver o de l’animal malalt i fer-lo arribar al SEFAS. Paral·lelament, us demanem que informeu a la nostra SACPC en el següent correu
 • En fer la trucada al CAR, caldrà facilitar:
  •  El municipi i la data de la troballa.
  •  Les coordenades d’ubicació de la llebre en format UTM ETRS89, o facilitant la posició que indica el GOOGLE MAPS del vostre telèfon mòbil.
  •  Es faran fotos de  l’animal.
  • S’especificarà l’espècie malalta (quina espècie de llebre o si es tracta de conill).
  • S’indicaran les observacions de la troballa que es considerin rellevants: viva o morta, restes de sang, cadàver recent o deteriorat...

Podeu trobar més informació en aquest enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/index.html

 

Darrera actualització: 25.01.2022 | 12:53