Conservació i neteja de solars i parcel·les i prevenció d'incendis

Dimecres, 17 de març de 2021 a les 00:00

Compliment del deure dels propietaris per fer el manteniment necessari dels solars i les parcel·les i per tenir-les en condicions de salubritat, higiene i ornat públic, per tal d’incrementar la seguretat de les persones, dels béns personals i materials, en la mesura del possible, pel perill i risc d’incendi de l’àrea urbana del municipi. 

L’esforç que darrerament duu a terme l’Ajuntament de Fogars de la Selva pel que fa a la neteja del municipi permet que a poc a poc es recuperi la imatge ciutadana que ens correspon. Ara bé, a fi que el municipi ofereixi un aspecte més decorós i decent, cal que tots els propietaris dels solars emplaçats en aquest terme municipal col·laborin en aquest esforç procedint a la seva neteja.

Atès que l’Ajuntament va aprovar l’ordenança especial reguladora de la neteja, el tancament de terrenys i solars, en l’article 7 de la qual s’estableix l’obligació dels propietaris de tota mena de terrenys i construccions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, on queda expressament prohibit mantenir-hi escombraries i residus sòlids urbans i deixalles; evitant, així, el risc d’incendi forestal i les molèsties que pugui ocasionar a tercers.

Darrera actualització: 18.03.2021 | 19:51