Detecció del Virus d’IAAP H5N1 en una Cigonya

Dijous, 24 de febrer de 2022 a les 09:10

Detecció del virus d’IAAP H5N1 en una cigonya localitzada a Lleida (Segrià). Notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).
Amb la notificació d’aquest darrer focus, s’han confirmat a Catalunya un total de 3 focus en aus silvestres: 2 al Segrià (Soses i Lleida) i 1 a l’Alt Empordà (Castelló d’Empúries).

Arran d’aquesta situació, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural insta als particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 diesconsecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar(tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi delcap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa,lesions hemorràgiques, etc).

Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

 

Darrera actualització: 24.02.2022 | 09:21

Enllaços

Imatges