Execució Treballs Obertura i Manteniment Franges de Protecció dels Nuclis de Població de Fogars de la Selva.

Dimarts, 21 de febrer de 2023 a les 08:40

Viure en zones forestals comporta ser conscients que existeix un risc d’incendi forestal i que hem de conviure amb ell. Per això, és primordial adoptar les mesures necessàries per autoprotegir-nos per si arriba aquest moment.

Disposar de franges de protecció és la millor mesura contra els incendis forestals per tal d'evitar tant danys personals com materials en les edificacions.

Per aquest motiu us informem que durant el proper mes de març, s’iniciaran els treballs d’obertura i manteniment de les franges de protecció dels nuclis de població de Fogars de la Selva dels següents sectors de Fogars de la Selva: Regent Parc, Serra de l’Esquirol, Nucli de la Vila, Parc dels Prínceps I, Parc dels Prínceps II, Ramió i Can Camps.

Com ha de ser una franja d’autoprotecció?

  • Quina amplada ha de tenir una franja de protecció?

Com a mínim 25 metres.

  • A partir d'on es mesuren els 25 metres d'amplada de les franges de protecció?
    Des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions i els nuclis de població. Les zones verdes o vials perimetrals poden computar com a part de la franja exterior de protecció.
  • Quina distància hi ha d'haver entre arbres dins la zona de protecció?

La necessària per evitar continuïtat entre les capçades dels arbres. En l'arbrat adult, calen uns 6 metres entre els troncs dels arbres.

  • Quina distància hi ha d'haver entre arbustos i arbrat jove dins la zona de protecció?

La necessària per evitar continuïtat entre els matolls, separats un mínim de 3 m.

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb aquest Ajuntament trucant al telèfon: 972864973.

Darrera actualització: 01.03.2023 | 13:58