Formació Professional per a l'Ocupació DUAL

Divendres, 29 de desembre de 2023

SERSA BLANES durà a terme el PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL DUAL 2023. L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar a la població de persones amb més dificultats, accedir al mercat laboral. Tindran prioritat d’accés els candidats sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix, es fomentarà l’adquisició de competències professionals, la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació en alternança

Tot el programa es desenvolupa amb l’acompanyament, assessorament i assistència d’un tutor que acompanyarà de manera personalitzada tant als joves com als centres col·laboradors.

La formació professionalitzadora que impartirà el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials, un CP de nivell 2. Addicionalment a aquesta formació es realitzaran formacions transversals per tal d’afavorir el desenvolupament personal i professional de l’alumne/a i per millorar el perfil competencial.

Els participants tindran un contracte de formació en alternança de 12 mesos de durada  en alguna de les entitats del territori gironí que atenen a persones dependents. Segons aquest tipus de contracte els candidats han de realitzar 26 hores de treball (65% jornada de 40 hores setmanals) i 14 hores de formació (35% jornada de 40 hores setmanals) rebent una retribució mensual. Altres característiques del contracte de formació en alternança és que no es contempla la realització d’ hores complementaries, hores extraordinàries, ni tampoc realitzar treballs nocturns o torns rotatius.

Les entitats que aquest any han volgut esdevenir centres col·laboradors i obrir les portes dels seus centres als alumnes de l’FPO DUAL són  FUNDACIÓ PRIVADA DR. JOAN PUJOL EL RUSC, FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS I RESIDÈNCIA GERIATRICA MALGRAT.

Aquesta edició del programa s’adreça a 30 candidats que estiguin interessats en formar-se i treballar en el sector de l’atenció a persones dependents. El procés de selecció la formació i el contracte laboral s’iniciaran durant el mes de febrer de 2024.

PERFIL DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

1.            Participants:

a.            Joves d’entre 16 a 29 anys preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix

b.            Persones en situació d'atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin amb un informe emès per les oficines de treball. S'entén per persones en situació d'atur de llarga durada les que hagin estat en aquesta situació els últims 12 mesos.

2.            Estar inscrit a l’oficina de Treball i en situació d’atur de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral

3.            Complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura

4.            Tenir els requisits per poder fer un CP de nivell 2 (tenir el títol d’Educació Secundària Obligatòria / Graduat Escolar o superior o superar les proves d’accés)

Les persones interessades en participar han d’adreçar-se a les oficines de SERSA BLANES o bé trucar per telèfon al 972358894  o a través del correu electrònic dualblanes@sersaonline.com

Per a més informació: https://www.sersaonline.com/ca/formacio/programes/soc-fpodual-2023/cp-atencio-sociosanitaria-a-persones-dependents-en-institucions-socials-blanes-fpodual-2023/

Darrera actualització: 29.12.2023 | 12:52