La Generalitat prohibeix la instal.lació de plaques fotovoltaiques o qualsevol altre element sobre plaques de fibrociment amb amiant

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 12:55

Instrucció 1/2021 de la Direcció General de relacions laborals, treball autònom, seguretat i salut laboral relativa a l'aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a la instal.lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment.

Darrera actualització: 26.04.2022 | 13:07