L'Ajuntament recorda als propietaris que és obligatori la conservació i neteja de les parcel.les

Dijous, 21 d’abril de 2022

Per tal de prevenir incendis forestals i evitar plagues d'animals que puguin suposar un problema sanitari.

L'Ajuntament de Fogars de la Selva recorda que no es permet l'acumulació de residus vegetals o de qualsevol altre tipus de residu que puguin afavorir la propagació del foc o de plagues.

Els titulars dels terrenys han de mantenir les seves parcel.les en condicions que no afectin la seguretat del veïns.

  • Retirada de residus vegetals o sòlids.
  • Poda de branques o vegetació.
  • Estassada de matolls.
  • Vetllar perquè l'estat general de la parcel.la no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament.

 

 

Darrera actualització: 21.04.2022 | 10:14