Licitació Treballs Obertura i Manteniment Franges Fogars de la Selva

Divendres, 20 de gener de 2023 a les 10:45

S’ha publicat al Perfil del Contractant i a l’e-tauler de l’Ajuntament de Fogars de la Selva l’Anunci de licitació del contracte de serveis forestals per a l’execució dels treballs d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions i els nuclis de població del municipi de Fogars de la Selva.

Aquests treballs tenen per objecte  complir amb la normativa vigent de prevenció d’incendis i millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi de les zones interiors dels nuclis de població cap a les zones exteriors.

Aquest contracte està dividit en 3 lots:

Lot 1. Manteniment de les franges perimetrals de:

  • Durada màxima: 6 setmanes

Urbanització / Nucli de població

Import IVA inclòs

Regent Parc

1.450,48 €

Nucli de població de Can Vidal

18.959,47€

Serra de l’Esquirol

1.245,08 €

Nucli urbà de la vila

5.990,10 €

Total Lot 1

27.645,13 €

Lot 2. Obertura de la franja perimetral de:

  • Durada màxima: 15 setmanes

 

Urbanització / Nucli de població

Import IVA inclòs

Parc dels Prínceps I i II

60.383,33 €

Total Lot 2

60.383,33 €

Lot 3. Obertura de les franges perimetrals de:

  • Durada màxima: 11 setmanes

 

Urbanització / Nucli de població

Import IVA inclòs

Ramió

12.553,94 €

Can Camps

32.455,99 €

Total Lot 3

45.009,93 €

 

Data límit de presentació d’ofertes: 13 de febrer de 2023, a les 14:00 hores (Presentació electrònica).

Obertura de proposicions: 15 de febrer de 2023, a les 10:00 hores

Obtenció de la documentació i informació:

Ajuntament de Fogars de la Selva

Telèfon: 972 86 49 73

Adreça electrònica: fds.urbanisme@fogarsdelaselva.cat

Adreça d'Internet del perfil del contractant

Darrera actualització: 20.01.2023 | 11:16