Manteniment de Vies Forestals Estratègiques

Dilluns, 5 de setembre de 2022 a les 10:00

La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució de 20 de maig de 2022, ha concedit un ajut a l'Ajuntament de Fogars de la Selva de 5.400 euros en el marc dels ajuts a la gestió forestal sostenible del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, el detall del qual és el següent:

% ATORGAT

IMPORT ATORGAT

IMPORT DARP

IMPORT FEADER

100

5.400,00 €

3.078,00 €

2.322,00 €

 


Amb aquesta subvenció, es finançaran els treballs de repàs del ferm de camins estratègics, tapant xaragalls, traient pedres i millorant i fent transitable el ferm del camí.

A més, s'hi crearan les trenques necessàries per a fer perdurable els treballs que es realitzin en la millora dels camins. Si es creu necessari, es refarà algun revolt, per a millorar el gir dels camions però, en general, no es duran eixamplaments del ferm, a no ser, que sigui imprescindible per al trànsit.

També es tallarà tota la vegetació que envaeix el voral dels camins, una franja de 2-3 metres (granja auxiliar de trànsit).

Aquests treballs es realitzaran als camins següents:

  • Camí de Can Call a Creu de Capó (0,9 km).
  • Camí de l'Església a Can Simón (1,32 km).
  • Camí de Can Simón a Parc dels Prínceps I (1,4 km).
Darrera actualització: 05.09.2022 | 10:48