MATRÍCULA LLAR D'INFANTS "LA FALGUERETA", CURS 2020-2021

Dissabte, 13 de juny de 2020 a les 00:00
Del 17 al 23 de juny  - Quina documentació s’ha de presentar?

*      IMPRÈS DE MATRICULACIÓ (model adjunt)

*      FORMULARI D’INGRÉS (model adjunt)

*      SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ QUOTA (model adjunt)

*      FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE i  DE LA MARE (O TUTORS LEGALS)

*      4 FOTOS DE L’ALUMNE/A (MIDA CARNET)

*      FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE VACUNES

*      FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA

*      FOTOCÒPIA TARGETA SANITÀRIA DE L’ALUMNE/A

*      FOTOCÒPIA DEL NÚMERO DE COMPTE.

 

- Com haig de presentar aquesta documentació?

- Per correu electrònic: ">

- A l’Ajuntament: de dilluns a divendres, de 9,30h a 12,30h.

 

- Té algun cost?

En el moment de formalitzar la matrícula a la llar d’infants “La Falguereta”, s’haurà d’abonar:

 

 

*      Import de la matrícula: 60,00 €

*      Quota material: 30,00 €

 

Aquest pagament es podrà fer efectiu de les formes següents:

 

‑ A les Oficines Municipals (Efectiu o targeta).

 

‑ Ingrés a La Caixa de Pensions:

 IBAN: ES21 2100.0171.5002.0000.3587

 

Darrera actualització: 06.11.2020 | 12:59