Prohibició de Crema de Restes Vegetals

Dimarts, 18 d’octubre de 2022

El 9 d’abril es va aprovar la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular” (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació.

El procediment per tal de gestionar aquests casos i que van dirigits sempre a activitats professionals, és telemàtic encara que també es pot fer de manera presencial.

El sol.licitant ha d'especificar el cultiu a cremar i la malaltia.

El sol.licitant no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d'autorització per part de l'administració.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 14:54