Projecte Constructiu de les Depuradores

Dimecres, 10 de novembre de 2021 a les 14:30

En data 3 de novembre de 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat tècnicament i ha incoat l’expedient d’informació pública del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de Fogars i Regent Park i de les urbanitzacions del Parc dels Prínceps, als TM Fogars de la Selva i Tordera (la Selva i Maresme), clau  LSA.01248/02.P-AP21-01, ordenant l’obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) als efectes d’examen, rectificació i reclamacions al projecte, i a la llista de béns i drets afectats per l’execució de les obres.

Més informació a Projectes d'obres en informació pública. Agència Catalana de l'Aigua (gencat.cat)

Darrera actualització: 10.11.2021 | 14:53