S’aproven les bases de les subvencions per al pagament del lloguer

Dimarts, 13 d'abril de 2021 a les 20:00

Subvencions que es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

 
Més informació;
Oficina Comarcal d'Habitatge de la Selva
Correu electrònic: Habitatge@selva.cat
Telf: 972 84 36 13 / 972 84 2161
Darrera actualització: 22.04.2021 | 13:57