Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Fogars de la Selva

Divendres, 27 de novembre de 2020

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2019.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de març de 2019, ha aprovat inicialment el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Fogars de la Selva, 2020 – 2025,  elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de  l’Ajuntament de Fogars de la Selva i l’ADF de Fogars de la Selva.

Darrera actualització: 2.12.2020 | 13:09