Prevenció d'incendis

Té com a objectiu la prevenció i la lluita contra els incendis forestal, elaborant i executant programes de vigilància i prevenció, realitzant campanyes de divulgació i de suport.

Línies de servei:

  • Neteja de franges perimetrals ( neteja, eliminació de restes vegetals i tala d'arbres que representin un risc per proximitat de les construccions)
  • Vigilància i extinció d'incendis a través de les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal)
  • Donar suport a d'altres cossos en la investigació d'incidents
Darrera actualització: 4.11.2020 | 11:52