Comunicació prèvia per a la primera ocupació d’edificis

Quin cost té:

36'06€

Cal aportar:

 • Certificat final d’obra

  expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finalització de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat, i si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.

 • Model 900D

  Justificant d’haver presentat al Cadastre la declaració d'alteració cadastral dels béns immobles

 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc.

  Que s’hagin realitzat durant l’obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.

 • Fotografies de les obres i de totes les edificacions de la finca.
 • Certificat de recepció de residus de la construcció

  expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, s/n - 08495 Fogars de la Selva - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 972 864 973
Fax: 972 865 284
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 horesVegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.02.2024 | 10:44