Impostos

Gestió dels vostres impostos

L'Ajuntament és l'encarregat de recaptar els tributs del nostre municipi.

Els impostos municipals es podran fer efectius de les següents maneres:

  • A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
  • Mitjançant transferència bancària al número de compte corrent:
    • Titular: Ajuntament de Fogars de la Selva
    • Entitat: Caixa d'Estalvis i Pensions "la Caixa"
    • Compte corrent número: IBAN ES21 2100 0171 5002 0000 3587
Darrera actualització: 25.09.2020 | 16:44
Darrera actualització: 25.09.2020 | 16:44