Habitatge d'ús turístic

L’habitatge d'ús turístic (HUT) és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Requisits:

  • Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d'estar moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació i en perfecte estat d'higiene.

Podeu trobar tota la informació sobre l'alta i baixa dels habitatges d'ús turístic al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Ordenança Reguladora d'habitatge d'üs turístic.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona propietària de l'habitatge.
Persona autoritzada pel propietari/ària de l'habitatge.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.02.2024 | 12:13